På spor etter Otertjernsrenna

Fellestur

Dato
24. august 2019 kl. 11:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Fellestur, Fottur, Kultur
Arrangører
Bærum Turlag, DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Dette arrangementet er over!

Vi følger veien mot Øvre Lyse og kommer etter kort vandring til vårt første kulturminne fra fløtingen i Otertjernsrenna. Vi går ned til Heggelielva og ser på et svært damanlegg for det som i sin tid var den store Sloradammen. Selve Otertjernsrenna, også kalt «Langes renne», var laget av tre og gikk fra Søndre Heggelivann over Otertjernsåsen og ned i Sloradammen. Den var nærmere fem kilometer lang og i drift fra 1924 til 1935. Den ble anlagt av Løvenskiolds senere skogsjef Ove Lange fordi et ras hadde stengt for fløting i Heggelielva.

Vi går videre mot gården Aspeskog oppe i lia. Her følger vi en gammel ferdselsvei som var en mye brukt skiløype før Gråseterveien overtok. Etter en tid går stien nedover og vi nærmer oss Gråseterveien. Men før vi kommer dit, møter vi nymerket sti som går opp mot de to små Otertjernene. Da de var demmet opp, utgjorde de et stort vann som kunne slippes ut under fløtingen.

Vi tar av fra stien for å finne den nordre demningen, en stor rugg av en steinrøys. Man er ikke i tvil om å være på riktig sted. Så går vi i terrenget langs myr til den søndre demningen. Før nedstigningen tar vi en pause. Vi skal gå ganske nær den sløyfen som der renna gikk ned til Rennevika i Slordammen. Stien vi går, kalles Asbjørnsenstien fordi det trolig var her Peter Christen Asbjørnsen gikk i 1820-årene da han skulle over Krokskogen til kjerraten i Åsa.

Terreng og lengde: Turen er 12-13 km lang og går i kupert terreng. Ca 1,5 km går utenfor sti. Turen tar 4-5 timer.

Kart: Oslo Nordmark, sør (2016). 1:25 000.

Ta med: Se Generell turinformasjon.

Start: Busstopp Skansebakken kl. 11.00

Kollektiv: Buss 41 fra Røa med avgang kl. 10.27, ankomst kl. 10.45 (sjekk rutetider).

På spor etter Otertjernsrenna

Vi følger veien mot Øvre Lyse og kommer etter kort vandring til vårt første kulturminne fra fløtingen i Otertjernsrenna. Vi går ned til Heggelielva og ser på et svært damanlegg ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Sidsel Graff-Iversen