Avlyst Nærturlederkurs

Kurs

Dato
10. august kl. 16:30
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
12560
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

DNT ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige er selve motoren i DNTs tilbud. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder?
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur?
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målgruppe
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg.

Opptakskrav
DNT medlem og ha deltatt på DNT ambassadørkurs. I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste fem årene.

Målsetting med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Kurset kvalifikasjoner
En nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.

 

Tid og sted:

21. april: Øvre Isdam på Årvoll, fra klokka 10:00 - 14:00
5. mai: Breivoll gård, fra klokka 16:30-20:30
27. mai: Øvre Isdam på Årvoll, fra klokka 16:30-20:30
10. august: Breivoll gård, fra klokka 16:30-20:30

Her finner du kart over Isdammen. Nærmeste bussholdeplass er Stig.
Her finner du kart over Breivoll Gård. Nærmeste bussholdeplass er Nesset.

Pris:
NOK 150.- for medlemmer
NOK 250.- for ikke-medlemmer

 

Nærturlederkurs

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få ...

Kontaktinformasjon: