Åpningstider Rondvassbu

Åpningstider 2017 / 2018

Utenom de betjente åpningstidene er det resten av året selvbetjent overnatting, bortsett fra at hytta stenger helt i perioden 1. mai - 10. juni på grunn av villreinkalving i Rondane. Dette gjelder også selvbetjeningskvarteret. Hytta er ellers låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. 

Fra Til Betjeningsgrad
09.10.17 01.03.18 Selvbetjent
02.03.18 02.04.18 Betjent
03.04.18 30.04.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
01.05.18 10.06.18 Helt stengt pga reinkalving
11.06.18 21.06.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
22.06.18 07.10.18 Betjent
08.10.18 31.12.18 Selvbetjent  - DNT-nøkkel