Åpningstider Rondvassbu

Åpningstider 2019 / 2020

Utenom de betjente åpningstidene er det resten av året selvbetjent overnatting, bortsett fra at hytta stenger helt i perioden 1. mai - 10. juni på grunn av villreinkalving i Rondane. Dette gjelder også selvbetjeningskvarteret. Hytta er ellers låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. 

Fra Til Betjeningsgrad
03.10.2019 27.02.2020 Selvbetjent - DNT-nøkkel
28.02.2020 13.04.2020 Betjent
13.04.2020 30.04.2020 Selvbetjent - DNT-nøkkel
01.05.2020 10.06.2020 Helt stengt pga reinkalving
11.06.2020 18.06.2020 Selvbetjent - DNT-nøkkel
19.06.2020 04.10.2020 Betjent
04.10.2020 31.12.2020 Selvbetjent  - DNT-nøkkel