Åpningstider Rondvassbu

Åpningstider 2018 / 2019

Utenom de betjente åpningstidene er det resten av året selvbetjent overnatting, bortsett fra at hytta stenger helt i perioden 1. mai - 10. juni på grunn av villreinkalving i Rondane. Dette gjelder også selvbetjeningskvarteret. Hytta er ellers låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. 

Fra Til Betjeningsgrad
07.10.18 28.02.19 Selvbetjent
01.03.19 22.04.19 Betjent
23.04.19 30.04.19 Selvbetjent - DNT-nøkkel
01.05.19 10.06.19 Helt stengt pga reinkalving
11.06.19 20.06.19 Selvbetjent - DNT-nøkkel
21.06.19 06.10.19 Betjent
07.10.19 31.12.19 Selvbetjent  - DNT-nøkkel