Åpningstider Rondvassbu

Åpningstider 2020 / 2021

Utenom de betjente åpningstidene er det resten av året selvbetjent overnatting, bortsett fra når hytta stenger helt i perioden 1. mai - 10. juni på grunn av villreinkalving i Rondane. Dette gjelder også selvbetjeningskvarteret. Hytta er ellers låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. Grunnet covid19 må også overnatting på selvbetjeningshytta bookes på forhånd, klikk her for link til booking. 

Fra Til Betjeningsgrad
13.09.2020 30.04.2021 Selvbetjent - DNT-nøkkel, må bookes på forhånd grunnet covid19
01.05.2021 10.06.2021 Helt stengt pga reinkalving
11.06.2021 17.06.2021 Selvbetjent - DNT-nøkkel, NB må bookes på forhånd grunnet covid19
18.06.2021 10.10.2021 Betjent
11.10.2021 31.12.2021 Selvbetjent - DNT-nøkkel, forhåndsbookes