Informasjon om koronaviruset

Rondvassbu turisthytte holder stengt fram til 26.mars for å unngå smitterisiko for koronaviruset.

Fra 26.mars holder vi åpent som normalt og alle aktiviteter går som planlagt. Vi henstiller til våre gjester om å bidra til å minimere smitterisikoen ved koronaviruset. Her er oversikt over tiltak iverksatt på Rondvassbu - takk for at du bidrar!

1. Normal drift

Rondvassbu har ingen indikasjoner på smitte som gjør karantene eller avbestilling nødvendig, men deltar i samfunnets dugnad for å redusere spredningen av koronaviruset. Personalet er ekstra påpasselige i forhold til hyppig renhold, god håndhygiene og at gjestene spiller på lag og innretter seg etter våre anbefalinger. Forøvrig holder hytta åpent som normalt, alle aktiviteter går som planlagt, og utenfor dørstokken har vi fantastiske vinterforhold.

2. Din hygiene

Vi oppfordrer gjester på Rondvassbu til å være nøye med håndhygiene, særlig gjennom hyppig håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Vi oppfordrer også til å unngå håndhilsning. Fysisk kontakt øker risikoen for spredning og i stedet for å håndhilse anbefaler vi å hilse med hodenikk, vink eller liknende.

3. Din helsetilstand

For at færrest mulig skal bli smittet, ber vi om følgende: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner som tett nese, vondt i halsen, hoste, feber, tungpustethet eller vondt i hodet, skal du ikke besøke oss på Rondvassbu. Ta kontakt med din lege dersom du er i tvil

4. Din smittefare

Du skal ikke besøke Rondvassbu dersom du – eller dine husstandsmedlemmer – har vært i områder med vedvarende spredning de siste dagene. Hold deg oppdatert på områder med vedvarende spredning på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/Areas-with-presumed-ongoing-transmission/

5. Servering av måltider

Vi skifter hyppig serveringsbestikk ved buffeten, oppfordrer til god avstand mellom gjestene, hyppig håndvask, desinfisering av kontaktpunkter (håndtak, juice/melk dispensere, kaffe kanner etc.). 

6. Overnatting

Rondvassbu har svært god overnattingskapasitet ifht antall gjester på vinterstid. Vi sprer gjestene godt for å redusere smittefaren så langt kapasiteten tillater. 

7. Fellesturer

Alle våre fellesturer går som planlagt og vi har i tillegg laget en instruks til turledere (norsk/engelsk) der man søker å redusere risikoen for at deltakere med symptomer/tidligere kontakt med smittede deltar på turen.

8. Avbestillinger

Per dags dato gjelder Rondvassbu sine ordinære rutiner for avbestillinger.  

9. Oppdatert informasjon fra koronakontakt i Sel kommune

Rondvassbu ligger i Sel kommune. Kommunelegen og ledelsen i kommunen møtes daglig. Oppdatert info om status for korona-situasjonen Sel finner du på den kommunale nettsiden.

Rondvassbu anbefaler alle å lese følgende info fra myndighetene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Skrevet av Sigurd Rønningen 12. mars 2020